Doğa Kendi Kendisinin Nedenidir


Doğa kendi kendisinin nedenidir. Bizi var eden güçler, doğanın evrimsel ancak tesadüfi bir amacıdır, kendimizi özel hissetme duygusu arttıkça doğadan uzaklaşmakla birlikte varoluşumuzun sebebinden de uzaklaşıyoruz. Doğayı evrenin bir parçası olarak görüp kendimizi de bu parçanın bir uzantısı olarak görmeliyiz. Neden-sonuç ilişkisi, insanın doğadan uzaklaştıkça yozlaştığını ve kendine daha çok yabancılaştığını somut olarak göstermektedir. İnsanoğlunun savaşma arzusu ve hırsına yenik düşmek gibi birbirini reddetme düşünceleri doğayı yok etmekle kalmaz aynı zamanda bizi hayatta tutan güçleri de yok eder. Gelişen bilim ve teknoloji dünyasını zararlı amaçlarımız ve çıkar gözeten isteklerimiz üzerine kullanmaktan geri çekilmeyiz. Bu şekilde sadece bir tüketim toplumuna dönüşmekle kalmaz, elimizdeki kaynakların sınırlılığı azaldıkça doğanın bize ihtiyacı olmadığını ancak bizim doğaya çok büyük ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Doğa bize sağlıklı ve uyum içinde yaşamanın reçetesini verir. Bu nedenle aklın hapishanesinden çıkmalı, kendimizi doğanın kucağına atmalıyız. Kendimizi özel hissetme duygusundan ve varlığımızı olduğundan daha büyük gören sihirli düşüncelerden kurtulmak için eyleme geçmeliyiz. Bizler özel değiliz, doğanın içinde yaşamını sürdüren bütün canlılarla neredeyse aynı özellikleri ve aynı içgüdüsel davranış kalıplarını sergilediğimiz aşikardır. Doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz, pencerenin önünü kapatan ağaçları keserek iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünen bir zihniyet kendini boğduğunun farkında değildir. Sadece taştan yontulmuş binalar ve betonarme yapılarla doğanın katledilişi insan hatası olmaktan daha çok insanlık suçu olur, bütün bu amaçlar uğruna milyonlarca ağacı bitkiyi ve canlıyı katlediyoruz. Oysa bunların hiçbirine gerek kalmadan kestiğimiz her ağaç için bir fidan dikmek doğanın dengesini bozmak yerine ona katkıda bulunmak, yaşama arzusunu güçlendirdiği gibi kargaşayı da engeller. Sadece tükettikçe tüketen bir toplum haline dönüşmemiz çok uzak görünmüyor ancak doğanın bize sunduğu bir gerçek varsa o da sadece yaşamdır. İnsan kendi kendini hapishaneye atan bir varlıktır, doğanın kollarında özgürlüğün tadına varmayı bilmeyen türden. Doğa bizi özgür kılar, bize kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi en somut ve açıklayıcı dille anlatan odur.


0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör