Güvenli Alan Protokolü


Bütün dünyada bireye, bireyin taşıdığı göstergelere yoğun saldırılar ve linç girişimlerinin yaşandığı günümüzde insanları ötekileştiren, yok sayan, linç etmeye çalışan, canına ve ırzına zarar vermek isteyen zihniyetlere karşı tepki amaçlı güvenli alan protokolü oluşturuyoruz. Güvenli Alan terimi ile insanların sıklıkla paylaşım yapmak, kendilerini ifade etmek ve elektronik ortamda gerçekleşen diğer fiilleri yaptıkları sanal ortamlarda kişilerin canlarını ve ırzlarını riske atacak fiil, tutum ve davranışların yer almadığı alanları kastediyoruz. Günümüz pazarlamacıları müşterileri arasında din, dil, ırk, cinsiyet, yaş gibi ayrımlar yaptıklarında sonucunda maddi kayıp yaşayacaklarına inandıkları için ki bu tecrübe ile sabittir insanlar için normal ortamlara göre daha az güvensiz ortamlar oluşturmaya gayret gösteriyorlar. Ancak güvensizlik yani dilinize, dininize, ırkınıza, cinsiyetinize, sanatınıza ırzınıza ve canınıza yönelik saldırıların olabileceği alanlar azalmamakta hatta siyasi, politik popülist hareket liderleri tarafından harlanmaktadır. Bunun neticesinde tecavüzler, çocuk istismarları, kadına şiddet, hayvanlara işkence, ırkçılık, partizanlık, hedef gösterme ve linç girişimleri artarak devam ediyor. Böylesi bir ortamda yaşayan bizler bir yandan bu durumların bitmesini isterken diğer yandan bir sonraki vakada buna bir yenisinin eklenmesi karşısında kendimizi sırf kendimiz olduğumuz için daha güvensiz, öfkeli, çaresiz hissediyoruz ve ister istemez bu durumun tanıkları olarak tükenme ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu eksende kötü kişileri sayıp her kötü kişiden sonra karamsarlığa kapılacağımıza kimin güvenli alanı istediğini yani iyi tarafta olduğunu sayarak iyimserliğe dönmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Güvenli Alan Protokolü etrafında bir araya gelmeye davet ediyoruz sizleri. Güvenli Alan Protokolü’ne uyan kişilerin doğru olduğuna inandığımız bu ortak noktalara uyma konusunda samimi olmaları ve bunu günlük hayatlarında uygulamaları, hayatlarının merkezine yerleştirmeleri gerekir. İyi kitlelerin temel taşını oluşturanın iyi bireyler olduğu doğrusuna göre biz bireylerin bu sayılanları geleceğin değer yargıları arasında sokacak kadar önemsemesi gerek bu durumu. Gelecekte yaşanılabilir sanal, gerçek ortamların hakim olması için elimizdeki satranç tahtasında yer alan beyaz alanların yani güvenli alanların sayısını arttırmamız gerekiyor. Bu sayede beyaz mevcudiyetinin fazlalığı ile siyah alanlara baskı kurarak onları beyazlaşmaya yöneltebiliriz. Kısacası karanlığa bir kazık çakıp aydınlığı bağlamak ve insanları oraya çekmek istiyoruz. Güvenli Alan Protokolü Maddeleri 1. Çocuk İstismarı Güvenli Alan Protokolü’ne uyanlar insan türünün geleceğinin teminatı olan, kendisini herhangi bir şekilde savunmaktan yoksun bebeklere ve çocuklara istismar uygulamaktan kaçınırlar, buna şiddetle karşı çıkarlar. Güvenli Alan Protokolü’ne uyanlar ellerindeki imkanlar dahilinde çocuk istismarı olaylarını önlemeye, bu şekilde olan olayları yetkililere bildirmeye, bu vakalarda mazlum kişinin adalet görmesi için hukuksal destek vermeye çalışırlar. 2. Kadına Yönelik Şiddet Güvenli Alan Protokolü’ne uyanlar bir erkeğin hayatın ekonomik, sosyal, psikolojik, spiritüel boyutta yaşadığı baskı ve sorunları taşımayarak kadına yönelik şiddete dönüştürmesine ve kadına işkence etmesine, canına veya ırzına saldırmasına karşı dururlar. Buna yönelik tepkilerini toplum içinde bir zarar ve şiddet oluşturmadan yasal dairede gösterirler. Ayrıca kadının çalışma hayatında yaşadığı sorunlara, mobbinge, taciz ve tecavüze karşı rol alırlar. Böylesi bir örnekle karşı karşıya kaldıklarında bunu önlemeye, yetkili mercilere bildirmeye, mazlum olan kadını korumaya çalışırlar. 3. Irkçılık Hiçbir ırkın başka bir ırktan farkı yoktur ve insanlar kendilerini hangi ırk olarak görüyorlarsa ona özgü davranmakta serbesttir. Bu kapsamda Güvenli Alan’da insanlar ırklarına, görünüşlerine göre ayrıma maruz kalmaz, baskı ve şiddete uğramazlar. Güvenli Alan Protokolü’ne uyanlar yaşadıkları bölgedeki diğer ırktan, etnik kökenden insanlara o bölgedeki siyasi, sosyal otoritelerin uyguladıkları kötü muameleye karşı davranışlar sergileyerek ırkçılığı desteklemez, bir insanın sırf ben buyum demesi ile kimseden bir şey eksilmeyeceğini bilir ve bunu savunurlar. 4. Yalan Bilgi

Yayıncılık, paylaşımın koşullarının, araçlarının iyileşmesi sonucunda merkezi olmaktan çıkmış durumdadır. Farklı kesimlerce bireysel veya kurumsal olarak yapılan bilgi niteliğinde paylaşımlar yayıncılığın taraflı olarak yapılması halinde bir suç silahına dönüşüyor. Bir aldatma aracı olarak kullanılan kalemlerin özsaygıdan yoksun yazıp çizdikleri toplumu bakır değerinde olan bir şeyi altın değerinde görmeye yönelterek hatalı kararlar verilmesine neden oluyor. Güvenli Alan Protokolü’ne uyanlar sanal veya gerçek hayatta sansasyonel paylaşımlara karşı duruş sergileyip, yalan bilgi içerikli paylaşımlara karşı doğru bilgi içerikli paylaşımlarla tepki gösterirler. 5. Veri Gizliliği İnsanlara değer veren sistemler kısa vadede bir kazanç elde edemese de uzun vadede toplumun güvenini kazanmaya diğerlerinden daha yakındır her zaman. Bu durum verdiği hizmet sanal veya gerçek ortamda insanlar tarafından yoğun istek gören kişi veya kurumların bu hizmeti yerine getirirken insanlardan topladığı özel bilgilerin amacı dışında kullanılmaması gerektiğini, kısa vadede kazanç elde etmek için insanların bilgilerini farklı amaçlarla kullanan platformların uzun vadede insanlar tarafından reddedileceğini gösterir. Toplum içinde hizmet verdiği alanda rekabet edecek birileri olmadığı için neredeyse tekel haline gelmiş platformların insanların davranışlarını izleyerek onlar hakkında onların normal şartlarda vermek istemeyeceği bilgileri edinmesi, bu bilgileri satış ve pazarlama şirketlerine öngörü sağlaması için satması, pazarlama şirketlerinin insanların davranış algoritmalarını makinelere öğreterek ve bu makinelerle insanı kendisi ile kandırmaya çalışması Güvenli Alan’da yasaklıdır. Güvenli Alan Protokolü’ne uyanların insanlardan izinsiz veri toplamamak, insanlardan izinleri dahilinde toplanan verileri ancak izin verilen şekilde kullanması, veri toplama konusunda insanlar arasında ayrım yapmaması gerekir. 6. Hayvanlara Muamele Hayvanların sırf biz insanlar için yaratıldığı, bu dünyada sırf biz insanlara hizmet etmek için var oldukları düşüncesi bazı kişilerce dinen kabul görse de bu düşünce nedeniyle insanların tıpkı bizim gibi kanı ve canı olan hayvanlara istedikleri gibi davranmaları kabul edilemez. Hayvanların evcilleştirilmediği dönemlere bakıldığında hiçbir hayvanın isteyerek insanların esaretine girmediği, biz insanların da hayvanlar gibi doğa ile iç içe yaşayıp onlar gibi kendimize has bölgelerde yeme, içme, üreme faaliyetlerini sergilediğimizi ve aramızda acıkma, susama, üreme, acı duyma ve ağrı hissetme, psikolojik sorunlar yaşama bakımından bir fark olmadığı görülür. Bu durum bir hayvana karşı da empati duymamızı ve onların kendimiz gibi acı ve ağrı duyar olduğunu akıldan çıkarmadan hareket etmemizi gerektiriyor. Güvenli Alan Protokolü’ne uyanlar hayvan haklarını destekler ve hayvanlara kötü muamele sergilemekten kaçınırlar, buna karşı duruş sergilerler.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kahve