İnsan Bedeni


İnsanın beyni onun karar merkezi olup üstüne, alınan kararların kumanda edilmesini de sağlar. Karar verme sürecinde düşünceler çatışırken onları destekleyen ve kabul edilmelerine sadece varlıklarıyla da olsa olanak veren şeyler vardır. Kafa insanın merkezidir omuzlar ise vezirleridir. Kafanın fikirleri sonucu tüm sorumluluk omuzlara düşer hatta bazen sorumluluğun altında ezilir omuzlar. Akılsız başın derdini ayaklar değil çeken bilhassa vicdanın taşlamalarına da hedef olan omuzlardır.İnsanın beyni onun karar merkezi olup üstüne, alınan kararların kumanda edilmesini de sağlar. Karar verme sürecinde düşünceler çatışırken onları destekleyen ve kabul edilmelerine sadece varlıklarıyla da olsa olanak veren şeyler vardır. Kafa insanın merkezidir omuzlar ise vezirleridir. Kafanın fikirleri sonucu tüm sorumluluk omuzlara düşer hatta bazen sorumluluğun altında ezilir omuzlar. Akılsız başın derdini ayaklar değil çeken bilhassa vicdanın taşlamalarına da hedef olan omuzlardır. İnsanın beyni onun karar merkezi olup üstüne, alınan kararların kumanda edilmesini de sağlar. Karar verme sürecinde düşünceler çatışırken onları destekleyen ve kabul edilmelerine sadece varlıklarıyla da olsa olanak veren şeyler vardır. Kafa insanın merkezidir omuzlar ise vezirleridir. Kafanın fikirleri sonucu tüm sorumluluk omuzlara düşer hatta bazen sorumluluğun altında ezilir omuzlar. Akılsız başın derdini ayaklar değil çeken bilhassa vicdanın taşlamalarına da hedef olan omuzlardır.İnsanın beyni onun karar merkezi olup üstüne, alınan kararların kumanda edilmesini de sağlar. Karar verme sürecinde düşünceler çatışırken onları destekleyen ve kabul edilmelerine sadece varlıklarıyla da olsa olanak veren şeyler vardır. Kafa insanın merkezidir omuzlar ise vezirleridir. Kafanın fikirleri sonucu tüm sorumluluk omuzlara düşer hatta bazen sorumluluğun altında ezilir omuzlar. Akılsız başın derdini ayaklar değil çeken bilhassa vicdanın taşlamalarına da hedef olan omuzlardır. Her insan aslında bir üç kişiliktir Her üç kişilik de aslında birliktir. Her insan bir baş ve onu destekleyen iki omuzdan oluşmak üzere üç kişilikten oluşmaktadır. Bu üç kişilik arasında bir ihtilaf olmamakla beraber toplamda bir terazi gibi iş görürler. Baş terazinin ibresi omuzlar da kefeleri olduğu halde alınacak herhangi bir karar ve onun getireceği sorumluluğun ağırlığı omuzlardaki kefelerine koyulur tartılır ve buna göre atılacak adımlar atılır. Baş, sağ ve sol omzun bu şekilde kurdukları mahkeme vicdan mahkemesine benzer. Vicdanına ağır geleni yapma derler ya, omuzlarında ağırlığını ölçtüğün işin aklında karşılık bulan değerine bir bak önce ondan sonra yapacaksan yap derler bir nevi. Hiç şüphesiz bu tartıda kullanılan ağırlıklar duygulardır. Çünkü baş için her sonuç bir duygu doğurur ve duyguların kontrolünün devre dışı kaldığı etkilenmelere açık kaldığı bir süreçtir. Kısacası beyin için her işin sonu mutlak bir duygu ile biteceği için o da hangi işin yapılıp yapılmayacağı konusunda düşünürken itileceği duyguları hesap ederek davrandığından işlerini tararken ağırlık olarak duyguları kullanır diyebiliriz. İnsan bedeninde her aklın bir eli vardır. Her ne kadar parmak sayısı sabit olsa da insan akıl ettikçe marifet sayısı artmaktadır. Şayet omuzlar terazinin kefesi ve baş ibresiyle asıl her şeyi yapan eller ise belki ağırlık birimidir ve beyin tarafından hesaplanan işin pratikteki karşılığını gerçekleştirirken evdeki hesap çarşıya uymaz sözünün ifade ettiği gibi farklı değişiklikler yapabilir denge üzerinde. El işaret ile bir köpeğin heyecanıyla koşup yakalar, kavrar ya da tutar, tuttuysa bırakır alt eder üstünü sonra altını üstüne getirir. El bir kedi yavrusunun yün yumağıyla oynaması gibi oynar hedeflenen şeyle. Tepeleri ve çukurları kimi zaman hayata dair anlamlar ifade ettiklerine yorumlanan çizgilerinin katlanmaya meyilleri ve bütün esnekliklerine baş veren, son veren tırnaklarıyla insan için bir mucizedir eller.


6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör