Prekonsepsiyonel Bakım


Prekonsepsiyonel bakım (gebelik öncesi bakım) anne ve fetüsün sağlığı için risk oluşturan durumları gebelikten önce saptayarak bu sorunları çözme esasına dayanan koruyucu bir hizmettir. Anne ve fetüs için risk oluşturan durumları şu şekilde sıralayabiliriz psikososyal, fiziksel ve tıbbi sorunlar. Prekonsepsiyonel bakım tarama ve tadaviye ek olarak danışmanlık kavramını da içermekte, eşlerin sağlığını optimal düzeye ulaştırmak ve çocuğun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bakım gebelik planlayan tüm anne ve eşleri tarafından alınması gereken aile planlamasında önemli bir rolü olan bir bakımdır. Prokonsepsiyonel bakım almanın faydalarından biri de istenmeyen gebeliklerin önüne geçmektir. Çiftlerin istemediği ve planlamadığı gebeliklerin çözümü için kilit taşı görevi gören bir bakımdır. Mutidisipliner bir yaklaşımla, jinekologlar, aile sağlığı merkezi hekim ve ebeleri, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve diğer tüm sağlık profesyonellerini içine alan bir ekibin işbirliği çerçevesinde yürütülen bir süreçtir. Aile planlamasında önemli bir yere sahip olan hemşireler hem hastayla birebir ilgilenmeleri hem de görev tanımları gereğince prekonsepsiyonel bakımın yürütülmesinde çok önemli bir yere sahiptirler. Temel olarak hemşirelerin prekonsepsiyonel bakımdaki görevlerini sıralayacak olursak;

•Ailede genetik hastalıkların taraması •Çiftlerde sistematik bozuklukların taraması •Akraba evliliklerinin belirlenmesi •Aşıların tam ve güncel olduğundan emin olunması, güncel olmayan aşıların tekrarlanması •Hastanın varisella, rubella titresine bakılmasını sağlayarak duyarlılığı olan kadınlarda immünizasyon konusunda danışmanlık verilmesi •Gebelik öncesi taksoplazma taraması yaptırılarak, kedilerle temasın kesilmesi ve çiğ et tüketmemesi konusunda hastanın bilgilendirilmesi •Çiftlere tetanoz, hepatit B, human papillomavirus (hPV) testleri yaptırılarak gerekli durumlarda immünizasyon aşamasında danışmanlık sağlanması •Diyabetik ve fenilketonüri testlerinin yapılması sağlanarak sonuca göre gebelik öncesinde uygun tedavi planlaması için çiftlerin yönlendirilmesi •Kistik fibrozis ve hemoglobinopatiler açısından çiftler teste tabi tutularak riskli olan bireylere uygun danışmanlık sağlanması •Beden kitle indeksi 30’un üzerinde olan kadınlar için obezitenin gebelik dönemindeki riskleri anlatılarak gebelik öncesinde kilo vermesi için desteklenmesi •Anne ve fetüs sağlığı için dengeli bir beslenme programı oluşturulması için gebenin bir uzman diyetisyene yönlendirilmesi •Rutin tarama testlerinin takibi •Folik asit kullanımı ve faydaları hakkında hastanın bilgilendirilmesini sağlar. Bir çok ülkede önemli bir yere sahip olan prekonsepsiyonel bakım ülkemizde istenen düzeyde rağbet görmemekle birlikte, bu konuda sağlık çalışanlarının bilgilerinin de yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça: • https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/41598/453798 http://www.medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/9/0 • https://www.bezelyedergi.net/post/koruyucu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-hizmet-modeliprekonsepsiyonel-bak%C4%B1m

2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Parkinson

Demans