Spor Nedir?


Britannica Ansiklopedisi sporu: “Beli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler” şeklinde tanımlamıştır.


Farklı bazı kaynaklarına göre de spor, önceden belirlenmiş kurallara ve tekniklere göre uygulanan, bedeni geliştirmeye yarayan, çoğunlukla rekabete dayalı yarışma, eğlenmek veya mükemmeliyete ulaşmak için yapılan fiziksel ve zihinsel aktiviteler ya da beden hareketlerinin tümünün ortak adı olarak tanımlanmıştır.


Günümüz anlayışına göre spor ilk başta çok önemli bir eğitim kitle aracıdır. Spor, beden gelişimini sağladığı gibi hareketler, oyunlar vasıtasıyla aynı zamanda insan karakterini, ruhsal yapısını, egosunu ve davranış niteliklerini etkileyen ve belirleyen yeni bir bilim dalıdır.


Sporun getirdiği farklı sorunlara ait bilimsel olgu, tartışma ve metotların oluşturduğu alana Spor Bilimi diyoruz. Sporun sağladığı bedensel-ruhsal-sosyal anlamdaki doyum olanakları, serbest zamanları ve yaşam seviyeleri düzenli olarak artan sanayileşmiş ülkelerin özlemini duyduğu yeni bir yaşam şeklinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.


Spor, meslek alanları alt gruba ayrılmış, bu meslek dalları da kendi konularında uzmanlık gerektiren meslekler haline gelmiştir. Bunlar: Öğretmenlik, kondisyon ve sağlıkla ilgili meslekler, spor yönetimi, spor basını ve yayımcılığı, spor hukuku, spor danışmanlığı, spor hekimliği, spor bilimcisi, spor istatistikçisi ve benzeri şeklindedir.

Spor dalları topla oynanan ve topsuz oynanan sporlar olarak ikiye ayırılmakta.


Topla oynanan en yaygın branşlar:

•Futbol,

•Hentbol

•Voleybol


Topsuz oynanan en yaygın branşlar ise:


•Yüzme

•Koşu

•Boks


3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör