Tablonun Rengi: İnsan Olan Kadın


Bir kadın olarak haklarımız var mı? Varsa neden bilmiyoruz. Bir insan, bir kadın haklarını bilmeden hakkini nasıl savunabilir? Bilip de savunduğunda hayatı, canı, çocukları; birkaç ifadeye, birkaç yüz bin liraya, birkaç tanıdığa eş değer miydi ? Türkiye’de, 1808 tarihinde ilan edilen Sened-i İttifak ile başlayıp günümüze kadar gelen anayasal düzene göre kadına hangi haklar verildi? Yıllara göre yasal düzenlemeler ve şimdiki halleri: 1843 Türk kadınları ilk kez, “Tıbbiye Mektebi” bünyesinde aldıkları ebelik eğitimi ile sosyal yaşamda yerlerini almaya başladı. 2021 Türk kadınları aldıkları tüm eğitimlere rağmen sosyal yaşamda yerlerini yara bere darbe ile almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan “İrade-i Seniye” yayımlandı. 2021 Medeni kanun, eşin birinci zümre ile mirasçılığında terekenin ¼’inin sağ kalan eşe, ¾’ünün ise alt soyuna kalacağını düzenlemiştir. Yani tereke alt soya düşen ¾ payda 3 eşit parçaya ayrılacak; 3/12 bir oğla, 3/12 diğer oğla, 3/12 ise önceden vefat etmiş olan oğlun çocuğuna (toruna) kalacaktır. 1856 Osmanlı topraklarında kadınların köle ve cariye olarak alınıp satılmaları yasaklandı. 2021 Hiçbir kadın fiziksel, ruhsal ya da psikolojik olarak esir alınamaz! 1871 Evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapılması, evlenme yaşının erkeklerde 18, kadınlarda ise 17 olması ve zorla evlendirmelerin geçersiz sayılmasını düzenleyen “Hukuk-ı Aile Kararnamesi” 1871’de çıkarıldı. 2021 TMK 124 maddesi “Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” 1876 1876’da ise ilk Anayasa olan Kanun-i Esasi ile kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirildi. 2021 Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ve eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öngören İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, 20 Şubat 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin beş Grup Başkanvekili TBMM’ye sundu. 1913 Kadınlar ilk kez 1913 yılında devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Bunun ardından bir yıl sonra kadınlar, tüccar ve esnaf olarak da iş hayatına yer almaya başladı. 2021 Kadın erkekle aynı koşullara sahip olup yeterli imkan ve maddi durumu olduğu sürece is yeri açabilir , aldığı eğitimlerle büyük kurum ve kuruluşlarda yer alabilir. 1914 Kızlar için ilk yüksek öğretim kurumu, 1914 yılında “İnas Darülfünunu” adı altında açıldı. 2021 Kızlar ile erkekler tüm yüksek öğretim kurumlarında karma bir şekilde eğitim alabiliyor. 1923 Haziran ayında Nezihe Muhittin’in başkanlığında ilk kadın partisi olan Kadınlar Halk Fırkası’nın kurulması girişiminde bulunuldu. Kadınlara oy hakkı tanımayan 1909 tarihli Seçim Kanunu gereğince valilikçe partinin kuruluşuna onay verilmediğinden dernekleşmeye gidildi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı. 2021 Her kadın seçme seçilme hakkına sahiptir. (Yukarıda yasal düzenlemelerin çok dar bir alanına yer verilmiştir) Metni yazıyor olduğum 2021 Mart ayından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir kadının sahip olduğu hakları medeni kanun ile aktaracak olursam. (Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu kadın-erkek eşitliğini gözeten; cinsiyet ayrımcılığına son veren, kadınları, aile ve toplum içerisinde erkeklerle eşit kılan; kadın emeğini değerlendiren bir düzenlemedir.) ● Eski Kanunda yer alan eşlerin, çocukların velayetini birlikte kullanacağı, anlaşmazlık halinde ise babanın reyinin üstün olacağı hükmü değiştirilerek, eşlerin velayeti birlikte Kullanacakları hükmü getirilmiştir. Evlilik dışında doğan çocuğun velayeti anneye aittir. ●Yeni Kanunda eşlerden birinin meslek ve iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda olmadığı hükmü getirilmiştir. Ayrıca maddenin devamında “eşlerin meslek seçiminde evlilik birliğinin huzur ve yararını göz önünde tutması” gerektiği yer almıştır. (Eski kanunda yer alan kadının meslek seçiminde eşinden izin alacağı hükmü 1990 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir). ●Yeni Kanun, vesayeti kabul yükümlülüğünü sadece erkek ve koca için öngören maddeyi kadın-erkek eşitliğini zedelediği için tamamen kaldırmıştır. ●Yeni Kanun ile evlenme yaşı kadın ve erkek için eşitlenerek yükseltilmiş ve 17 yaşını Doldurma şartı getirilmiştir. Ancak hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir Sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. -“Kadınları neden koruyamıyoruz?” -“Diana tecavüze uğradı, Selma kocası tarafından bıçaklandı.” -“Polise gittik ama bir önlem almadılar haklı bir gerekçemiz yokmuş!” -“Selimoğlu ‘Kadınlarımızı korumaya devam edeceğiz.'" -“Savcıdan Esra Yağmur’un katili için uyarı: İndirim için suçladı, inanmayın." -“Elina Gürbüz'ün babası böyle isyan etti: ‘Kızım ölmeyi hak etmemişti.’” -“Karısını öldüren adamı cezaevine böyle uğurladılar: ‘Hadi, kurban başın dik git !’" -“Stadyuma giremediği için Arap kadın kendini ateşe verdi" -“Çiçek Suna: ‘Ablam ölsün istemiyorum. ’” -“Son dakika: Mağdur kadın sesini sosyal medyadan duyurdu.” -“#kadınlarölmesin etiketiyle paylaşım yapıyoruz evet takipçi sayısının en az 50 olması gerekli." -“Çocuklarım için boşanmıyorum, onları benden alır !" Her şeye rağmen sıradan bir haber kanalının internet sitesinde tam da böyle bir tablo var. Tablodaki kan renginin silinme vakti gelmedi mi sizce de? Kadınlar ne zaman yaşama devam edecek?

Kaynakça: -kadem.org.tr -www.hurriyet.com.tr -www.anayasa.gov.tr -tr.wikipedia.org

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kahve