Teorik Saçma-1


Newton’un Elması Cogito ergo sum (düşünüyorum öyleyse varım), bilincin objede kendini bulması ve objenin kendini ortaya koyduğu bilinç. Madde-Nesne, duyularımız yoluyla beynimizin yorumladığı sinyallerin dışa vurumu, Etki-Tepki Kanunu, to be or not to be (olmak ya da olmamak) endişesi. İnsan, gül bahçesinde solmuş bir çiçek, doğanın bir uzantısı, şüphe doğuran bir günah keçisi... Her şeyin nedeni mi yoksa sonucu mu? 13,8 milyar yaşında bir evrende neden-sonuç zincirinde bir halka. Ancak neden nedir ve her sonuç nedenini açıklar mı? Kendimi Newton’un elması gibi hissediyorum. Görmediğim ama derinden hissettiğim bir güç tarafından düşürülüyorum, kütlelerimiz denk değil o yüzden kaybediyorum, büyük kütle küçük kütleyi çeker fakat neden zayıf sonuç etkisiz. Tersinden sıkıştırma, sonuç-neden. Neden sonucu açıklar mı? Büyük kütle büyük güç demek, bu gücü kendime çekiyorum. Yine de düşüyorum. Çekim kuvveti bir nedenin sonucudur, bunun sonucunda düşme eylemi bir sonucun nedenidir. Duyu algılarımız görünenin aksine gerçeği yansıtmadığı gibi yanıltıcıdır da bir süre nefes alışverişimizi unutmamız kadar alışkanlık haline getirilen duyu deneyimlerimiz gelecek için de aynı kaygıları güder. Bu yüzden nedensellik ilkesi beraberinde düzeni doğurur nedenselliğin olmadığı yerde de düzenden bahsetmek mümkün değil. Bir olayı belli bir örüntüde deneyimlemek o olayın hakikatini gelecekte de öngörmek yanıltıcıdır ancak rastlantı ve duyularımız arasındaki ilişkiyi bir arada düşündüğümüzde bu öngörünün kesin bir kanıya vardığını söyleyebiliriz. Nedensellik ilkesinde akıl çıkmazına girmeden, çelişkiden uzak durduğumuz zaman her neden kendi içinde bir zorunluluk barındırır, her neden kendinden önceki birçok nedenin sonucu aynı zamanda kendinden sonraki nedenlerin nedeni olmaya devam edecektir. Olması gereken her şey olacaktır ilkesini barındırdığı için bir taşın havaya atıldığı sırada belli bir örüntüde yere düşmesi kadar kaçınılmazdır, yerçekimi varsa taşın düşmesi zorunludur ve düşüş bir nedendir aynı zamanda deneyimlerin bir parçasıdır.


4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör